Prečo mi koučing dáva zmysel ako cesta k rozvoju mileniálov
You are here: Home \ Mileniáli \ Prečo mi koučing dáva zmysel ako cesta k rozvoju mileniálov
17 mája 2016 - 12:13, by , in Mileniáli, Naše názory, No comments

Som jedným z ľudí, ktorí sa radi pozerajú na svoj život spätne a reflektujú, čo im doterajšie skúsenosti dali. Steve Jobs to kedysi nazval „connecting dots“. Ak sa teda pozriem na obdobie odkedy som zmenila prácu, jedným z mnohých pozitív by bola príležitosť zúčastniť sa koučingového výcviku. Vďaka nemu som posledných 6 mesiacov spoznávala taje koučingu ako rozvojovej metódy z pohľadu klienta, kouča, či pozorovateľa. Vo všeobecnosti považujem túto techniku za veľmi účinnú, a to pre ľudí všetkých generácii.

Keďže viacerí moji klienti patrili, viac či menej, do generácie mileniálov, v tomto zamyslení by som rada poukázala na to, prečo je koučing zmysluplný práve pre rozvoj tejto skupiny.

  • Keď prichádza klient na koučing, má vnútornú potrebu niečo zmeniť – zvýšiť svoju spokojnosť v živote, zlepšiť vzťahy, či pracovný výkon… V každom prípade prejavuje angažovanosť vo vzťahu ku svojmu životu. Túto angažovanosť často vidíme, keď prichádza mileniál do nového prostredia s túžbou veci zlepšovať a meniť. To je jeden z dôvodov, prečo mi dáva zmysel začať s koučovaním  hneď, aby svoju angažovanosť mohol okamžite využívať k plneniu jednej z najsilnejších hodnôt mileniála – potreby rastu.

 

  • Prvým predpokladom pri koučovaní je, že každý z nás je jedinečný, sám pozná najlepšie svoj život, a teda aj riešenia, ktoré budú pre neho skutočne funkčné. Nie preto, že fungovali niekomu inému, ale preto, že sú jeho. Klient si pri koučingu nachádza vlastné cesty, ktorým verí a využíva vlastnú motiváciu k ich napĺňaniu. Tento princíp priamo korešponduje s hodnotou jedinečnosti a individuality, ktorú mávajú mileniáli na vysokých priečkach rebríčka priorít. Okrem toho, tým, že pracujeme a priamo rozvíjame konkrétne oblasti, ktoré si klient určil, sa pokrok dostaví rýchlejšie, než pri klasickom paušálnom vzdelávaní.

 

  • Ďalšou z potrieb novej generácie, ktorú koučingom dokážeme napĺňať, je priestor pre sebarealizáciu. Keďže kouč nie je poradca ani mentor, ale skôr sprevádza klienta na jeho ceste, klient má príležitosť formulovať a vyjadrovať vlastné názory a nápady, za ktorých realizáciu nesie vlastnú zodpovednosť. V tomto procese dokážu mileniáli prichádzať s novými projektami, sami si zhodnotiť ich realizovateľnosť a taktiež si pripraviť konkrétny akčný plán. Či už v práci alebo mimo nej, takto si dokáže mileniál sám zadefinovať to, čo ho bude baviť a motivovať a v čom bude nachádzať toľko potrebnú zmysluplnosť.

 

  • Posledným, no nemenej dôležitým, čo koučing prináša, je pocit záujmu. Kouč má skutočný záujem klientovi pomôcť, a teda so oňho zaujíma ako o človeka. Práve to je jedna z vecí, ktorú mileniáli vyjadrujú ako potrebu voči svojim nadriadeným.

Verím, že s nástupom toľkokrát spomínanej novej generácie sa koučing stane čoraz používanejšou technikou leadershipu u manažérov a že vďaka nemu budeme spoločne odhaľovať náš potenciál.

 

 

About author:

Pridaj komentár

You must be logged in to post a comment.