Riadenie
You are here: Home \ Praktický Tip/
Pretože konanie „hovorí“ hlasnejšie ako slová, je konanie lídrov rozhodujúcim vzorom pre zamestnancov vo firme. Z hľadiska formovania firemnej kultúry je dôležité, aby si lídri uvedomovali nielen to, čo robia, ale aj to, čo ignorujú / prehliadajú – pretože to je to, čo vlastne povoľujú. Preto, ak ste na manažérskej pozícii, zamyslite sa nad tým,...