Kvalita života jednotlivcov
You are here: Home \ Kvalita života jednotlivcov

Z 24hodinového dňa tvorí 8 hodinová práca 1/3 a po odpočítaní 7 hodín spánku takmer polovicu bdelého vedomého času. Podľa nás je to príliš veľa nato, aby sa v práci človek cítil zle. Pretože to, ako sa cítime v práci, na nás vplýva aj mimo nej.

Jednotlivec, ktorý je angažovaný, sa aj v práci cíti dobre. Pretože vo svojej práci vidí zmysel a môže v nej využívať svoje talenty a ďalej sa rozvíjať, samotná práca ho baví. Vďaka tomu si potom váži sám seba, pozná a uznáva svoje schopnosti a kvality, svojich kolegov a nadriadených, ako aj firmu, ktorá ho zamestnáva. Zároveň nemá strach vyjadriť svoj názor, akceptovať názor iných, dávať a prijímať spätnú väzbu a aktívne sa podieľať na rozvoji firmy.

Z hľadiska definície a rôznych prístupov k angažovanosti vo svete sa najviac stotožňujeme s definíciou Katedry zdravej pracovnej psychológie, Universita v Utrechte (Occupational Health Psychology Unit Utrecht University, UWES):

“ Angažovanosť je pozitívny, naplňujúci, s prácou súvisiaci stav mysle, ktorý je charakterizovaný nasadením, oddanosťou a zaujatím.

Skôr než o chvíľkový a určitý stav, angažovanosť sa vzťahuje na viac trvalý a všadeprítomný afektívne- kognitívny stav, ktorý nie je zameraný na konkrétny objekt, udalosť, osobu alebo správanie.

Nasadenie sa vyznačuje vysokou mierou energie a mentálnou odolnosťou pri práci, ochotou investovať úsilie v práci a vytrvalosťou aj tvárou v tvár ťažkostiam .

Oddanosť odkazuje na silné zapojenie v práci a zažívanie pocitu významu, nadšenia, inšpirácie, hrdosti a výzvy.

Angažovanosť sa vyznačuje plnou koncentráciou a šťastným zaujatím pracou, pričom čas plynie rýchlo a človek má problémy s odpojením sa od práce.“

Vašu individuálnu angažovanosť si môžete zmerať tu. Tipy pre Vás môžete nájsť tu.

Ak Vás zaujíma angažovanosť vo firmách, môžete si zmapovať aktuálnu mieru angažovanosti vo Vašej firme prostredníctvom jednoduchého “teplomera” tu. Alebo si prečítajte výstup z prieskumu o angažovanosti, ktorý sme zrealizovali v auguste 2015 tu.