Angažovanosť vo firmách
You are here: Home \ Angažovanosť vo firmách

TOP manažment

Angažovanosť je tá zložka firemnej kultúry a stratégie, ktorá rozhodne o tom, či sa pri dosahovaní cieľov nadriete alebo si úspech naplno užijete, a v čase krízy, či ju iba prežijete alebo ju budete vedieť zužitkovať a vyťažiť z nej rastový potenciál.

TOP manažment vytvára svojím ne/konaním kultúru vo firme, ovplyvňuje vnímanie noriem a štandardov a nastavuje očakávania u zamestnancov. Preto je kľúčové, aby boli vrcholoví manažéri sami angažovaní, ak chcú vo firme pracovať s angažovanými zamestnancami. Vo výsledku prináša angažovanosť prirodzený rozvoj a napredovanie iniciované zo všetkých úrovní a manažment sa tak môže venovať koncepčnému vedeniu a rozvoju stratégie.

Prvky angažovaných firiem na úrovni TOP manažmentu

  • zladenie vrcholových manažérov medzi sebou navzájom (vízia, komunikácia, priority…)
  • konzistentnosť a autentickosť v konaní
  • transformácia vízie a stratégie do jasných a zrozumiteľných cieľov
  • podpora kreativity a dôvery
  • záujem o zamestnancov a ich názory (dostupnosť TOP manažmentu pre zamestnancov)

Riadiaci pracovník

Výzva angažovaného riadiaceho pracovníka je v troch úrovniach:

1. pracovať na svojom vlastnom rozvoji tak, aby bol inšpiráciou a lídrom pre svoj tím a spolupracovníkov,

2. rozvíjať a inšpirovať členov svojho tímu, tak, aby naplnili svoje individuálne, ako aj tímové ciele,

3. vytvárať prostredie, ktoré umožní dosahovanie maximálneho potenciálu jednotlivcov a tímov.

Napĺňanie všetkých troch zložiek tvorí obraz, ktorí hovorí o kompetentnosti, odbornosti a o tom, či je nasledovaniahodný. Vlastnou angažovanosťou dokáže líder podnietiť iskru angažovanosti v ostatných a tým zmeniť namáhavé, úmorné a nudné zamestnanie na obohacujúce a zmysluplné povolanie.

HR

Nezanedbateľnou rolou v procese vytvárania angažovanosti vo firme je rola pracovníkov ľudských zdrojov. Často krát sú pracovníci HR prví, ktorí prinášajú tému angažovanosti do firiem, v roli sprostredkovateľa, vyzývateľa a zrkadla pre operatívne a ostatné podporné zložky vo firme. Uvedomujúc si , že angažovanosť je cestou k úspechu firmy a kvalite života jej zamestnancov postupnými krokmi a aktivitami ovplyvňujú prostredie firmy.

 

Prečítajte si výstupy Prieskumu o angažovanosti z roku 2015.

Vašu individuálnu angažovanosť si môžete zmerať tu. Prehľad praktických tipov na zvyšovanie angažovanosti nájdete tu.

Ak Vás zaujíma angažovanosť vo firmách, môžete si zmapovať aktuálnu mieru angažovanosti vo Vašej firme prostredníctvom jednoduchého “teplomera” tu. Alebo si prečítajte výstup z prieskumu o angažovanosti, ktorý sme zrealizovali v auguste 2015 tu.