Počúvanie

Existuje mnoho prístupov, ktoré vysvetľujú úrovne počúvania. Okrem iných nás zaujal aj tento od SennDelaney, ktorý vysvetľuje náš zámer s ktorým počúvame:

  • Počúvam, aby som porozumel / -a
  • Počúvam, aby som použil / -a
  • Počúvam, aby som povedal / -a svoj príbeh
  • Počúvam, aby som posúdil / -a
  • Nepočúvam

Uvedomujte si zámer, s ktorým počúvate a to, ako tento zámer vplýva na váš vzťah s osobou, s ktorú počúvate, a na schopnosť získať potrebné informácie.