Osobná zodpovednosť za prácu

Slide1Kde sa na rebríku osobnej zodpovednosti nachádzate vy a kde vaši kolegovia? Nezodpovedný prístup, vyhováranie sa alebo hľadanie príčin, ako sa niečo nedá, nás oslabuje v  schopnosti nájsť riešenia a zažiť úspech. Na druhej strane, zodpovedný prístup nám dáva silu, energiu a motiváciu na ďalšiu prácu, a tým predpoklady na jej úspešné zvládnutie.

Uvedomte si realitu, prijmite vec za svoju, nájdite riešenie a zrealizujte ho – to je cesta, ako mať radosť v práci.