Malé veci s veľkým dosahom 1

K dobrému naladeniu vašej organizácie prispievajú malé aktivity, ktoré majú veľký medziľudský rozmer. Ukážte, že vám na ľuďoch záleží – napríklad osobným narodeninovým blahoželaním s kartou podpísanou všetkými líniovými nadriadenými daného človeka a malou sladkosťou (náklad 3eur + čas na podpisovanie a gratuláciu).