Kalendár angažovanosti 15-21

Ako často sa na obede s kolegami rozprávate na nepracovné témy?