Dávanie spätnej väzby

Spätná väzba je nástrojom, ktorý spoluprácu posúva k lepšiemu, za predpokladu, že je vecná, konkrétna, včasná a zameraná na pozitívnu budúcnosť vo forme nápravy. Hľadajte spôsoby, ako sa zlepšiť v jej dávaní, a tým predchádzajte frustrácii z nefungujúcich vecí a možnej následnej rezignácii.