Spolupracovníci
You are here: Home \ Praktický Tip/
V prípade, že v priebehu dlhodobej úlohy budete potrebovať zapojiť ďalších pracovníkov, budete od nich chcieť, aby pre vás realizovali úlohy, alebo prevzali výstup a ďalej s ním pracovali a rozvíjali ho, zapojte ich čo najskôr a dajte im možnosť na vytvorení riešenia participovať. Zvýšite tým ochotu spolupráce a prevzatia výstupu.
Každý z nás má filtre v podobe selektívneho vnímania na základe výchovy, predchádzajúcich skúseností a osobných preferencií. Ak sú tieto filtre nevedomé, môžu nás obmedzovať v dosahovaní výsledkov. Porozmýšľajte nad filtrami, ktoré máte vy sami a ako ovplyvňujú vaše vnímanie reality. V prípade, že vám bránia v napredovaní, odstráňte ich, alebo si do diskusií nájdite...
Existuje mnoho prístupov, ktoré vysvetľujú úrovne počúvania. Okrem iných nás zaujal aj tento od SennDelaney, ktorý vysvetľuje náš zámer s ktorým počúvame: Počúvam, aby som porozumel / -a Počúvam, aby som použil / -a Počúvam, aby som povedal / -a svoj príbeh Počúvam, aby som posúdil / -a Nepočúvam Uvedomujte si zámer, s ktorým počúvate...
Spätná väzba je nástrojom, ktorý spoluprácu posúva k lepšiemu, za predpokladu, že je vecná, konkrétna, včasná a zameraná na pozitívnu budúcnosť vo forme nápravy. Hľadajte spôsoby, ako sa zlepšiť v jej dávaní, a tým predchádzajte frustrácii z nefungujúcich vecí a možnej následnej rezignácii.
Zamestnanci budú vždy angažovaní len do tej miery, ako boli angažovaní v prvých 6 mesiacoch v práci. Všímajte si preto prvé úspechy vašich nováčikov a dajte im o tom vedieť. Dávajte mu pravidelne spätnú väzbu, alebo tým poverte iného kolegu, ktorý ocení prvé úspechy, poskytne podporu a vypočuje jeho názory. Spracované podľa: http://www.gallup.com/businessjournal/181205/different-demographic-groups-managed-differently.aspx