Riadenie
You are here: Home \ Praktický Tip/
Dovolenka znižuje úroveň stresu a vyhorenia a zvyšuje angažovanosť. Nezáleží na tom, či ideme na týždeň alebo na dva a viac, tieto účinky sa dostavia. Podovolenkový efekt však vydrží len 3 – 4 týždne. Po mesiaci sa angažovanosť aj stres vrátia do pôvodnej úrovne, ALE VYHORENIE OSTANE NÍZKE. Príliš veľké pracovné nároky po návrate z dovolenky znižujú angažovanosť zamestnancov....
Vedeli ste, že 80% zamestnancov, ktorí sú nespokojní so svojím manažérom, je neangažovaných? Zdroj: http://www.dalecarnegie.com/employee-engagement/engaged-employees-infographic/?utm_content=34537329&utm_medium=social&utm_source=linkedin  
Zo štyroch základných riadiacich štýlov (direktívny, argumentačný, participatívny, delegačný) má každý z nás jeden, ktorý je mu najbližší. Tento ale nemusí byť najvhodnejší pre všetky situácie, úlohy, ani pre všetkých vašich pracovníkov. Zvyšujte svoju schopnosť určiť na základe situácie a použiť vhodný riadiaci štýl -napríklad štúdiom a používaním teórie situačného riadenia.  
V niektorých odvetviach je sezónnosť dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výkon a dosiahnutie cieľov. Okrem toho, že nastavíte procesy a kapacitu, dajte vedieť aj pracovníkom, že takéto obdobie práve začína, napríklad organizáciou raňajok, ktoré zamestnanci dostanú v prvý deň náročnej sezóny.
Chrípkové obdobie na jar a na jeseň negatívne ovplyvňuje výkonnosť najmä operatívnych tímov. Prevencia a upriamenie pozornosti na ňu sú najlepším riešením. Napríklad usporiadajte 2 x do roka (vždy pred chrípkovým obdobím) týždeň zdravia – na úvod rozdajte na svojich poradách mesačné balenie vitamínu C a zinku, diskutujte o potrebe prevencie a každý deň počas...
K dobrému naladeniu vašej organizácie prispievajú malé aktivity, ktoré majú veľký medziľudský rozmer. Ukážte, že vám na ľuďoch záleží – napríklad osobným narodeninovým blahoželaním s kartou podpísanou všetkými líniovými nadriadenými daného človeka a malou sladkosťou (náklad 3eur + čas na podpisovanie a gratuláciu).
V prípade, že v priebehu dlhodobej úlohy budete potrebovať zapojiť ďalších pracovníkov, budete od nich chcieť, aby pre vás realizovali úlohy, alebo prevzali výstup a ďalej s ním pracovali a rozvíjali ho, zapojte ich čo najskôr a dajte im možnosť na vytvorení riešenia participovať. Zvýšite tým ochotu spolupráce a prevzatia výstupu.
Spätná väzba je nástrojom, ktorý spoluprácu posúva k lepšiemu, za predpokladu, že je vecná, konkrétna, včasná a zameraná na pozitívnu budúcnosť vo forme nápravy. Hľadajte spôsoby, ako sa zlepšiť v jej dávaní, a tým predchádzajte frustrácii z nefungujúcich vecí a možnej následnej rezignácii.
Zamestnanci budú vždy angažovaní len do tej miery, ako boli angažovaní v prvých 6 mesiacoch v práci. Všímajte si preto prvé úspechy vašich nováčikov a dajte im o tom vedieť. Dávajte mu pravidelne spätnú väzbu, alebo tým poverte iného kolegu, ktorý ocení prvé úspechy, poskytne podporu a vypočuje jeho názory. Spracované podľa: http://www.gallup.com/businessjournal/181205/different-demographic-groups-managed-differently.aspx
Návrh posúva problém ďalej. Nemusí byť na začiatku perfektný, dôležité je, aby bol prepojený na základnú príčinu problému. Prizvite svojich kolegov a spoločne rozvíjajte počiatočné nápady do reálnych riešení odstraňujúcich príčinu problému.