Firmy
You are here: Home \ Praktický Tip/
Vedeli ste, že 80% zamestnancov, ktorí sú nespokojní so svojím manažérom, je neangažovaných? Zdroj: http://www.dalecarnegie.com/employee-engagement/engaged-employees-infographic/?utm_content=34537329&utm_medium=social&utm_source=linkedin  
Zo štyroch základných riadiacich štýlov (direktívny, argumentačný, participatívny, delegačný) má každý z nás jeden, ktorý je mu najbližší. Tento ale nemusí byť najvhodnejší pre všetky situácie, úlohy, ani pre všetkých vašich pracovníkov. Zvyšujte svoju schopnosť určiť na základe situácie a použiť vhodný riadiaci štýl -napríklad štúdiom a používaním teórie situačného riadenia.  
V niektorých odvetviach je sezónnosť dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výkon a dosiahnutie cieľov. Okrem toho, že nastavíte procesy a kapacitu, dajte vedieť aj pracovníkom, že takéto obdobie práve začína, napríklad organizáciou raňajok, ktoré zamestnanci dostanú v prvý deň náročnej sezóny.
Chrípkové obdobie na jar a na jeseň negatívne ovplyvňuje výkonnosť najmä operatívnych tímov. Prevencia a upriamenie pozornosti na ňu sú najlepším riešením. Napríklad usporiadajte 2 x do roka (vždy pred chrípkovým obdobím) týždeň zdravia – na úvod rozdajte na svojich poradách mesačné balenie vitamínu C a zinku, diskutujte o potrebe prevencie a každý deň počas...
K dobrému naladeniu vašej organizácie prispievajú malé aktivity, ktoré majú veľký medziľudský rozmer. Ukážte, že vám na ľuďoch záleží – napríklad osobným narodeninovým blahoželaním s kartou podpísanou všetkými líniovými nadriadenými daného človeka a malou sladkosťou (náklad 3eur + čas na podpisovanie a gratuláciu).
V prípade, že v priebehu dlhodobej úlohy budete potrebovať zapojiť ďalších pracovníkov, budete od nich chcieť, aby pre vás realizovali úlohy, alebo prevzali výstup a ďalej s ním pracovali a rozvíjali ho, zapojte ich čo najskôr a dajte im možnosť na vytvorení riešenia participovať. Zvýšite tým ochotu spolupráce a prevzatia výstupu.
Kde sa na rebríku osobnej zodpovednosti nachádzate vy a kde vaši kolegovia? Nezodpovedný prístup, vyhováranie sa alebo hľadanie príčin, ako sa niečo nedá, nás oslabuje v  schopnosti nájsť riešenia a zažiť úspech. Na druhej strane, zodpovedný prístup nám dáva silu, energiu a motiváciu na ďalšiu prácu, a tým predpoklady na jej úspešné zvládnutie. Uvedomte si...
Spätná väzba je nástrojom, ktorý spoluprácu posúva k lepšiemu, za predpokladu, že je vecná, konkrétna, včasná a zameraná na pozitívnu budúcnosť vo forme nápravy. Hľadajte spôsoby, ako sa zlepšiť v jej dávaní, a tým predchádzajte frustrácii z nefungujúcich vecí a možnej následnej rezignácii.
Návrh posúva problém ďalej. Nemusí byť na začiatku perfektný, dôležité je, aby bol prepojený na základnú príčinu problému. Prizvite svojich kolegov a spoločne rozvíjajte počiatočné nápady do reálnych riešení odstraňujúcich príčinu problému.
Pretože konanie „hovorí“ hlasnejšie ako slová, je konanie lídrov rozhodujúcim vzorom pre zamestnancov vo firme. Z hľadiska formovania firemnej kultúry je dôležité, aby si lídri uvedomovali nielen to, čo robia, ale aj to, čo ignorujú / prehliadajú – pretože to je to, čo vlastne povoľujú. Preto, ak ste na manažérskej pozícii, zamyslite sa nad tým,...